İşveren Kurum/ kuruluş:  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Sözleşme Tarihi:  2015

Bitiş Tarihi:  2020

İnşaat Alanı:  25.000,00 M²