Sosyal Sorumluluk

Günümüzde toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olması için bireylere olduğu kadar kurumlara da önemli görevler, sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinçle hareket eden AHES; yaşadığı çevre ve toplum için sosyal sorumluluk projeleri üretmeyi, var olan projelere destek vermeyi görev edinmiştir. Önce "insan" bilincinde hareket eden AHES; gerekli ihtiyaca ve beklentilere uygun bir proje stratejisi gütmesine, insanlığın hizmetine faydalı olanaklar vermeye yönelik sosyal sorumluluk projelerini ülkemize kazandırmaya devam edecektir.

www.hakkieksi.org